BIENVENIDO

Introduzca su nick de usuario:


Introduzca su contrasea:
09 de Desembre de 2015

PROPERA COMPETICIÓ NATACIÓ


Informar que la propera competició es realitzarà en la localitat d’Ondara el proper dia 19 de desembre.

27 de Novembre de 2015

PERÍODE DE MATRÍCULA


El període per a renovar la matrícula de natació és fins al dia 5 de desembre.
Per a noves inscripcions, el període de matriculació començarà el 9 de desembre.

PISCINA TANCADA PER FESTIVITAT


Els dies 6, 7 i 8 de desembre la piscina romandrà tancada al públic, per la festivitat de la Immaculada i la Hispanitat.

05 de Novembre de 2015

Lliga Comarcal Natació 2015/2016


El dissabte dia 21 de novembre donarà inici en la localitat de Pego la primera competició de natació de la temporada 2015-2016 de l’escola de natació. La següent competició serà en la localitat d'Ondara el dia 19 de desembre.

29 de Octubre de 2015

Millora el teu cos amb la natació


Nadar resulta generalment millor per al cos que els exercicis de terra, ja que la capacitat natural de surar en l'aigua ajuda a evitar els inevitables colps que poden provocar lesions. En l'aigua, el pes d'una persona és aproximadament el 10% del seu pes normal, i el marge de mobilitat és molt major, sobretot per a les persones que més necessiten posar-se en forma i tenen limitada la seua mobilitat ja que l'aigua suporta el pes dels membres. Per tant, és una bona elecció per als que volen fer exercici, i pogueren tindre problemes amb la pràctica d'exercicis en terra. Per exemple, nadar pot ser ideal per a embarassades, per a aquells que patixen artritis, o per als que patixen problemes d'esquena i de pes. D'altra banda, les persones amb afeccions pulmonars com l'asma, al ser l'ambient d'una piscina normalment molt humit, respiren més fàcilment. Cal afegir a tot això, els beneficis per a la salut mental que produïx. Nadar relaja de las tensiones diarias, disminuye el aumento de tono muscular producido por el estrés, genera estados de ánimo positivos y ayuda a dejar momentáneamente “en blanco” la mente y aislarnos de los problemas. Nadar relaxa de les tensions diàries, disminuïx l'augment de to muscular produït per l'estrés, genera estats d'ànim positius i ajuda a deixar momentàniament "en blanco" la ment i aïllar-nos dels problemes.