BIENVENIDO

Introduzca su nick de usuario:


Introduzca su contrase˝a:

NORMES D'USSegons l'Article 36, del Decret 255/1994, de 7 de desembre, de la Generalitat Valenciana, que regula les condicions higienicosanitàries i de seguretat en les piscines d'ús col.lectiu i dels parcs aquàtics, establix en el seu reglament les normes següents:

1. Serà obligatori l'ús de les dutxes abans de cada immersió.
2. Queda prohibida l'entrada d'animals al recinte de la piscina.
3. Serà obligatori l'ús de gorro de bany en les piscines cobertes.

La resta de normes de règim intern aprovades per l'Ajuntament són les següents:

1. Només s'accedirà al recinte de la piscina amb xancletes o calçat de bany, queda totalment prohibit el seu accés amb calçat de carrer (Excepte personal autoritzat) .
2. Prohibit menjar en la piscina.
3. Prohibit accedir amb objectes de vidre i de vidre.
4. Prohibit accedir amb matalafets o pilotes.
5. Queda totalment prohibit realitzar bots o cabrioles que posen en perill a altres banyistes.
6. Els menors de 6 anys hauran d'anar acompanyats per adults i portar maneguins o flotador si no saben nadar i sempre estaran davall la seua vigilància.
7. Els usuaris de les instal.lacions hauran de seguir les instruccions dels monitors y/o socorristas.


PISCINA MUNICIPAL COBERTA DEL POBLE NOU DE BENITATXELL.